Michelle Rodriguez

Tên khác:

Ngày sinh:
12/7/1978

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
M?

Chiều cao:
165 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Mayte Michelle Rodriguez (Michelle Rodriguez) , là m?t n? di?n viên ng??i M? , Cô t?ng có vai di?n ??t phá trong b? phim Girlfight (2000) .